Hur använder vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp, blir medlem eller har en ny dialog (via sms, e-post, chat eller liknande) med oss förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Det görs för att vi hela tiden ska kunna bli ännu bättre och erbjuda bästa tänkbara service och uppföljning.

När du besöker oss på vår webbplats, i sociala medier eller i vår butik kan vi samla in information om dig så att vi kan förbättra våra tjänster och erbjuda dig mer relevant information.

Ibland kommer vi också att kunna ta emot information från andra källor (som rapporterings- och analysverktyg), som vi kan använda för att förstå allmänna användarbeteenden och dina önskemål. På så sätt kan vi erbjuda bättre uppföljning och mer relevanta produkter och tjänster.

Innehåll

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 2. Varför och hur använder vi informationen?
 3. Med vem delar vi informationen?
 4. När raderar vi informationen?
 5. Vilka rättigheter har du?
 6. Kontaktuppgifter
 7. Ändringar och justeringar

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det är normalt information om;
 • Namn
 • Fordonsuppgifter, ägarinformation etc
 • Demografiska uppgifter, som ex adress
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och mobiltelefonnummer
 • Köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt, när du köpte dem och var samt hur de betalades
 • Servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt
 • Den maskinvara och programvara du använder för att besöka våra webbplatser eller när du kommunicerar med Solna Bilteknik genom att använda andra kanaler på nätet
 • Offentligt tillgänglig information

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att;
 • utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att leverera tjänster och varor samt förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning i enlighet med gällande lag eller på din begäran
 • ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du har köpt
 • erbjuda dig produkter relaterat till det du redan har köpt och kan ha behov av
 • andra kommersiella och statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster
 • skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, produktinformation eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig och för att utföra köpanalyser

3. Med vem delar vi informationen?

Vi kan dela dina personuppgifter men då endast med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda denna information vidare för sina egna syften. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Solna Biltekniks, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig. Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan. Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver. Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.

6. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter, radering eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Solna Biltekniks Kundtjänst, telefon 08-735 71 00 eller på info@solnabilteknik.se

7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Solna Biltekniks organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ och ge dig möjlighet att återkalla ditt samtycke.