Solna Bilteknik
Kontakta oss: 08-735 71 00

Service som tål att jämföras!

Vi utför service på din bil enligt biltillverkarens rekommendationer, vilket innebär att vi följer originaltillverkarens riktlinjer och servicescheman. Detta för att säkerställa att bilen servas på bästa sätt enligt vad bilen var designad för. På så vis håller vi kvalitén hög och kan tryggt stämpla serviceboken. Kundens garantier gäller samtidigt som vi lämnar egna garantier på de arbeten vi utför. Reservdelarna kommer direkt ifrån original-fabriken som tillverkar reservdelar för biltillverkarna. På så vis kan vi hålla nere kostnaderna vilket i slutändan gynnar kunden med ”mer service till ett mindre pris!”

Information och annan vägledning om service, reparationer, bulletiner samt uppdateringar hämtas direkt från biltillverkarna tack vare nya direktiv från EU.

Solna Bilteknik är en ”Oberoende Märkesspecialist” och har valt att vara det för att kunna vara mer flexibla men också för att kunna hålla kostnaderna nere för dig och med de nya EU direktiven, möjliggör det för dig som kund att erhålla minst samma kvalitet på service eller reparationer som märkesbundna verkstäder. Det möjliggör även att vi på Solna Bilteknik har tillgång till och uppdatering av mjukvaror för alla fordon.